Carlssons Smide & Järnaffär AB

Carlsson Smide- & Järnaffär AB grundades på 1840-talet. Sedan år 1920 har företaget varit i familjen Carlssons ägo.

På känt småländskt manér utvecklades verksamheten efter kundernas behov. Här såldes jordbruks-, trädgårds- och fiskeredskap. Dessutom sålde man cyklar och utförde cykelservice. Sedan slutet på 1990-talet är företagets inriktning endast produktion i plåt och rör.

Carlsson Smide- & Järnaffär AB bildade år 2000 ett fastighetsbolag, ”Smeden i Bor Fastighets AB”, och köpte nya fabrikslokaler på 6000 kvm. I dessa lokaler disponerar vi själva 5000 kvm och resterande hyrs ut som industrihotell.

 

Carlsson Smide- & Järnaffär AB är medlemmar i Mekaniska Verkstädernas Riksförbund sedan 1940-talet.

Orten Bor i Värnamo kommun
har ca 1800 invånare och ligger 12 km sydost om Värnamo.
– en populär villatätort med bra kommunikationer.

Vad ortsnamnet Bor betyder förbryllar många, men enligt den lokala traditionen kommer det av verbet bära. Bor ligger på ett näs mellan två sjöar där man fick bära båtarna. Av det kommer namn Bor – där man bar.
Sjöarna ligger på olika nivå och det gav upphov till vattenfall i bäcken mellan sjöarna.
Vattenfallen gav sedan drivkraft till den industri som växte fram i Bor.